Piilota valikko #
Valikko #


 

Henkilötietojen käyttö


Kaikkia Sirius Sport Resort Oy:n pyytämiä henkilötietoja käytetään pelkästään yhtiön tai sen alihankkijoiden tarjoamien palveluiden, tilojen ja aktiviteettien varaamiseen, maksamiseen tai käyttämiseen. Varausjärjestelmäämme tulevat henkilötiedot säilytetään turvallisesti koodatussa järjestelmässä. Asiakastiedot tuhoutuvat sieltä 12 kk kuluttua.

Allekirjoitetut vastuuvapautus- ja muut sen kaltaiset lomakkeet säilytetään turvallisessa lukitussa paikassa 12 kk allekirjoituksen päivämäärästä minkä jälkeen ne tuhotaan.

Emme myy tai luovuta asiakastietojamme kolmansille tahoille paitsi mikäli se on välttämätöntä, jotta asiakas voi maksaa/saada haluamansa palvelut.

Emme käytä asiakastietoja markkinointiin ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut tähän. Jäsenyyttä Sirius Sport Resort Oy:n sosiaalisissa medioissa (esim. Facebook, Twitter, YouTube jne.) pidetään tällaisena suostumuksena.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

  1. rekisterinpitäjä: Sirius Sport Resort Oy, Kotitie 10, 49270 PYHTÄÄ www.siriussport.fi
  2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: yhtiön aktiviteettien, tilojen tai palveluiden varaus, maksaminen ja käyttäminen; asiakkaan tiedonsaannin varmistaminen aktiviteeteistä, joihin osallistuminen voi sisältä riskejä tai rajoituksia sekä asiakkaan informoiminen esim. peruutustapauksista.
  3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä: nimi, synt.aika, yhteystiedot, tiedot perusterveyden tilasta vastuuvapautuslomakkeessa.
  4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan: tietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille ellei kyseessä ole taho, jota on pakko informoida asiakkaan haluaman palvelun vuoksi tai sen vuoksi, että kyseinen palvelu voidaan maksaa.
  5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista: allekirjoitetut vastuuvapautuslomakkeet säilytetään huolellisesti lukitussa paikassa 12 kk ajan ennen niiden tuhoamista. Asiakastiedot sähköisessä varausjärjestelmässä on suojattu koodaamalla ja ne poistetaan automaattisesti 12 kuukauden jälkeen.