Piilota valikko #
Valikko #
Yksityisasiakkaiden varaus- ja peruutusehdot

 

Lue käyttöehdot huolellisesti ja informoi myös ryhmääsi. Huomioi erityisesti alaikäiset. Yritysasiakkaiden ehdot

  1. Ennen varauksen tekemistä asiakkaan on tutustuttava Sirius Sport Resort Oy:n urheilukeskuksen käyttöehtoihin sekä vastuuvapautus- ja terveystietolomakkeeseen (pdf) ja hyväksyttävä ne. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehdot tekemällä varauksen. Mikäli asiakas tekee varauksen ryhmän puolesta, hänen on huolehdittava, että kaikille ryhmän jäsenille ja alaikäisten ryhmän jäsenien huoltajille toimitetaan tieto käyttöehdoista ja että nämä ovat tutustuneet ehtoihin. Huoltajien on myös annettava kirjallinen suostumus alaikäisten osallistumiseen keskuksen aktiviteetteihin.

Maksukäytäntö

  1. Urheilukeskuksen aktiviteettien käyttö maksetaan aina etukäteen. Varauksen ja maksun tekeminen on mahdollista www.siriussport.fi -verkkosivustolla varattua ajankohtaa edeltävään iltaan asti. Samaa päivää koskevat varaukset voidaan tehdä puhelimitse. Mikäli asiakas ei kuitenkaan ole ilmoittautunut viimeistään 45 min (PAIKALLA OLTAVA LÄHTÖKOHTAISESTI TUNTIA ENNEN AKTIVITEETTIA) ennen varauksen ajankohtaa urheilukeskuksen vastaanotossa, on Sirius Sport Resort Oy oikeutettu myymään varatun ajan kohdan toiselle henkilölle. Käyttämättä jäänyttä aikaa ei siirretä eikä hyvitetä asiakkaalle.

Lahjakortti

  1. Lahjakortti on käytettävä sen voimassaoloaikana. Lahjakorttia ei voi lunastaa rahana, eikä siitä mahdollisesti käyttämätöntä osaa palauteta rahana. Lahjakortin voi halutessaan luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

Peruutukset/Muutokset/Myöhästymiset

  1. Varattua ajankohtaa voidaan aikaistaa tai siirtää mikäli muutos tehdään viimeistään 24 h ennen varattua ajankohtaa. Mikäli varattua ja maksettua aikaa siirretään siten, että palvelun hinta muuttuu, on Sirius Sport Resort Oy:llä oikeus periä erotus- ja mahdolliset käsittelymaksut asiakkaalta. Mikäli muutos tehdään myöhemmin kuin 24 h ennen varattua ajankohtaa, on Sirius Sport Resort Oy:llä oikeus pidättää ennakkomaksu kokonaan. Maksettu aika voidaan antaa jonkun toisen henkilön käytettäväksi. Maksettua varausmaksua ei makseta takaisin mistään syystä.
  1. Myöhästyminen tai varatun ajan käyttämättä jättäminen / unohtaminen. Mikäli asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ilman ennakkovaroitusta, hän menettää varaamansa ajan ja varausmaksunsa. Urheilukeskuksen aktiviteetteihin on mahdotonta osallistua ilman turvakoulutusta ja turvavarusteita, joten paikalla on oltava viimeistään tuntia ennen varauksen alkua. Ilmoittautuminen vastaanottoon sekä oman avaimen saaminen vievät jonkin verran aikaa. Lentäminen ja koulutus tapahtuu ryhmissä, eikä ryhmä voi odottaa yksittäistä myöhästynyttä henkilöä.
  2. Sirius Sport Resort Oy:llä on oikeus muuttaa varattua aikaa kuitenkin siten, että asiakasta on informoitava muutoksesta hyvissä ajoin. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada rahansa takaisin niin halutessaan. Sirius Sport Resort Oy pidättää oikeuden olla maksamatta muita korvauksia asiakkaalle.

Ylivoimainen este (Force Majeure)

  1. Force Majeure (esim. yllättävä sähkökatkos tai muu tilanne, joka ei ole ollut ennakoitavissa ja joka estää tilatun ja/tai maksetun aktiviteetin/palvelun suorittamisen tai siirtää sitä) -tilanteessa Sirius Sport Resort Oy:llä on oikeus pyytää asiakkaita odottamaan tilanteen selvittämiseksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään kaikkia sellaisia seikkoja, jotka ovat Sirius Sport Resort Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.  Mikäli tilannetta ei voida ratkaista kohtuullisen ajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus saada varausmaksunsa takaisin. Sirius Sport Resort Oy pidättää oikeuden olla maksamatta muita korvauksia asiakkaalle.
  2. Sirius Sport Resort Oy:n toimintaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus saada asiansa käsiteltäväksi myös kuluttajansuojalain mahdollistamalla tavalla.